Koncepcja pracy Poradni

   

„Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci”

Aktualności - Rok 2019/2020

Drogi rodzicu.

Jeżeli dostrzegasz, że Twoje dziecko przejawia trudność w sytuacjach społecznych,

ma problem z przekazaniem wyuczonego materiału w obecności nauczyciela i rówieśników,

unika podejmowania działań z własnej inicjatywy,

nie zgłasza się samodzielnie do odpowiedzi,

unika kontaktów z rówieśnikami, jest małomówne,

nie wierzy w siebie

skorzystaj z pomocy i wsparcia

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie.

 

Serdecznie zapraszamy dzieci wieku 10 – 11 lat do uczestnictwa w rekomendowanym programie „Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci”, który służy wspomaganiu rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych. Celem programu jest przezwyciężanie nieśmiałości poprzez tworzenie uczestnikom zajęć warunków do podejmowania aktywności społecznej, rozwijania kompetencji społecznych, kształtowania wyższej i bardziej adekwatnej samooceny oraz optymistycznego stylu wyjaśniania przyczyn zdarzeń.

 

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie

w czwartki w godzinach 14.00 – 15.30.

Program obejmuje 15 półtoragodzinnych spotkań z dziećmi. Prowadzone są metodami aktywnymi tak, aby umożliwić uczestnikom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest ich treścią.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 października 2019 roku w sekretariacie PP – P w Węgorzewie.

Po tym terminie skontaktujemy się z Państwem w celu zaproszenia na indywidualną rozmowę.

Następnie zostanie podana data pierwszego spotkania.

Serdecznie zapraszamy – ograniczona ilość miejsc (grupa 8 - osobowa).

>>pobierz ogłoszenie<<

   

Zgłoszenie na zajęcia

Aktualności - Rok 2019/2020


 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WEGORZEWIE

przyjmuje zgłoszenia na

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE*:

· LOGOPEDYCZNE

· KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

· SOCJOTERAPEUTYCZNE

do dnia 13 września 2019 r.

 

Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko na zajęcia, mogą zrobić to osobiście
w sekretariacie Poradni lub pobrać druk ze strony www.poradniawegorzewo.pl - Aktualności. O zakwalifikowaniu na zajęcia rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

Z poważaniem

Jolanta Rodzewicz

Dyrektor PP-P w Węgorzewie

*udział w zajęciach jest nieodpłatny.


Do pobrania:

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WEGORZEWIE

przyjmuje zgłoszenia na

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE*:

· LOGOPEDYCZNE

· KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

· SOCJOTERAPEUTYCZNE

do dnia 15 września 2017 r.

Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko na zajęcia, mogą zrobić to osobiście
w sekretariacie Poradni lub pobrać druk ze strony www.poradniawegorzewo.pl – Aktualności. O zakwalifikowaniu na zajęcia rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

Z poważaniem

Jolanta Rodzewicz

Dyrektor PP-P

w Węgorzewie

   

Światowy dzień wiedzy o autyzmie

Aktualności - Rok 2018/2019

   

Strona 1 z 24