Koncepcja pracy Poradni

   

Wyróżnienie

Aktualności - Rok 2017/2018

   

„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aktualności - Rok 2017/2018

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

Informujemy, iż wciąż trwają​ prace nad redakcją techniczną i językową ​tego ​materiału. Ze względu na duże zainteresowanie​ Odbiorców, tymczasowo zamieszczamy wersję roboczą. Zawartość merytoryczna książki nie ulegnie zmianie.

   

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Aktualności - Rok 2017/2018

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

w Treningu umiejętności wychowawczych

warsztatach dla nauczycieli rozwijające kompetencje komunikacyjne, interpersonalne, istotne 
z punktu widzenia radzenia sobie w trudnych wychowawczo sytuacjach

Warsztaty prowadzi psycholog– Mirosława Zubkowicz

Realizowane zagadnienia:

1.        Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji pomiędzy dzieckiem a wychowawcą.

2.        Analiza osobistych mocnych i słabych stron wychowawczych.

3.        Wpływ własnych doświadczeń na relacje wychowawca – wychowanek.

4.        Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą.

5.        Zmiana postaw opiekuńczych w kierunku wartości pożądanych wychowawczo.

6.        Zasady – jak je ustalać i egzekwować.

7.        Strategie radzenia sobie z wychowankiem.

Podczas szkolenia będziesz miedzy innymi:

1.        Doświadczać różnorodnych aktywizujących technik i metod istotnych w pracy z grupą.

2.        Dostrzegać pozytywy zasad partnerstwa, np. wyrzekając się autokrytycznego sposobu traktowania ucznia.

3.        Poznawać sztukę empatycznego słuchania.

4.        Wyrażać oczekiwania w sposób czytelny dla innych.

5.        Rozpoznawać, nazywać i akceptować uczucia oraz emocje swoje i innych.

6.        Rozwijać pozytywny i realistyczny obraz siebie, swoje możliwości i zdolności.

Warsztaty to cykl 8-10 spotkań po 1,5 h, co dwa tygodnie w godzinach popołudniowych.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ PRZESYŁAĆ DO DNIA

17 LISTOPADA 2017 r.

do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

ul. Gen. J. Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST DOBROWOLNY I NIEODPŁATNY

O terminie i miejscu realizacji treningu poinformujemy Państwa mailowo lub telefonicznie.

Załączniki:

   

Strona 1 z 21