Koncepcja pracy Poradni

   

Ogłoszenie

Aktualności - Rok 2021/2022

24 grudnia 2021r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest nieczynna.

   

Zajęcia specjalistyczne

Aktualności - Rok 2021/2022

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WEGORZEWIE

przyjmuje zgłoszenia na

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

 

  • LOGOPEDYCZNE
  • KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE
  • SOCJOTERAPEUTYCZNE
  • INDYWIDUALNE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO – SPOŁECZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

do dnia 17 września 2021 r.

Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko na zajęcia,

mogą zrobić to osobiście w sekretariacie PP – P w Węgorzewie

lub pobrać druk ze strony www.poradniawegorzewo.pl w zakładce Aktualności

i wypełniony dostarczyć do Poradni.

O zakwalifikowaniu na zajęcia rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Z poważaniem

 

Inga Sztabińska

Dyrektor PP-P w Węgorzewie

Do pobrania: >>Druk - zgłoszenie na zajęcia<<

   

Spotkania grupy wsparcia dla młodzieży będącej w kryzysie

Aktualności - Rok 2021/2022

Drogi Rodzicu.

Jeżeli dostrzegasz, że Twoje dorastające dziecko przeżywa kryzys

w związku sytuacją pandemiczną, powrotem do nauki stacjonarnej

skorzystaj z pomocy i wsparcia

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa

w spotkaniach grupy wsparcia dla młodzieży będącej w kryzysie.

 

Zajęcia odbywać się będą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie

w poniedziałki w godzinach 17.00 – 18.30.

(cykl składa się z 10 spotkań).

 

Osoby prowadzące:

Korzeniecka – Leśniewska Agnieszka – psycholog

Sztabińska Inga – socjoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2021 roku

w sekretariacie PP – P w Węgorzewie (osobiście lub telefonicznie).

Po tym terminie skontaktujemy się z Państwem

w celu zaproszenia na indywidualną rozmowę.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia odbędą się 11 października 2021 roku.

 

Serdecznie zapraszamy – ograniczona ilość miejsc (grupa do 10 osób).

 

   

Strona 1 z 27