Zaproszenie do "SZKOŁY DLA RODZICÓW"

Aktualności - Rok 2016/2017

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY DLA RODZICÓW

Wychowanie dokonuje się w codziennych sytuacjach życiowych. Dzieci mają możliwość doświadczania miłości, akceptacji, szacunku lub odrzucenia i poniżania. Od postawy

i zachowania rodzica zależy, jakie doświadczenia staną się udziałem dziecka.

Szkoła dla rodziców zakłada wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się,

Dzięki udziałowi w warsztatach możesz: refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

 • Lepiej poznać i zrozumieć zachowania swojego dziecka oraz pogłębić z nim więź.
 • Przyjrzeć się swoim dotychczasowym metodom wychowawczym.
 • Uczyć się jak mówić, żeby dziecko chciało słuchać i jak słuchać, żeby dziecko chciało mówić.
 • Uczyć się, jak wyrażać swoje oczekiwania,  aby dziecko je respektowało.
 • Rozwijać umiejętności budowania ciepłych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku i miłości.
 • Dowiedzieć się jak rozwiązywać konflikty, jak zachęcać dziecko do współpracy, jak radzić sobie z jego uczuciami.
 • Zastanowić się od czego zależy skuteczność wychowania.
 • Poznać konkretne sposoby i metody wychowawcze.
 • Zakwestionować niektóre mity i stereotypy odnośnie wychowania.
 • Podzielić się z innymi uczestnikami swoim doświadczeniem w roli rodzica.

Warsztaty to zajęcia wyłącznie dla rodziców (bez udziału dzieci) w cyklu 8-10 spotkań po 1,5h  w godzinach popołudniowych.

PIERWSZE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ

7 listopada 2016 r.

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

ul. Gen. J. Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo

o godz. 1600

Warsztaty prowadzi psycholog– Mirosława Zubkowicz

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

>>Pobierz zgłoszenie do szkoły dla rodziców<<

   

Dzień Edukacji Narodowej

Aktualności - Rok 2016/2017

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane przez ZSO, odbyły się 13 października 2016  w sali Węgorzewskiego Centrum Kultury.

Za wkład wniesiony w rozwój Edukacji w Powiecie Węgorzewskim i efektywne zarządzanie placówką Nagrody Starosty oraz serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć zawodowych otrzymali: Jolanta Rodzewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Andrzej Raczkowski –Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Waldemar Czapski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Ireneusz Szepietowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

Nagrodę Starosty otrzymała w tym roku również Pani Marta Hruszka - oligofrenopedagog, doradca zawodowy

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie Nagrody Dyrektora otrzymały:

Pani Inga Sztabińska - oligofrenopedagog, socjoterapeutka, psychoterapeuta uzależnień;

Pani Marta Sauter - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy

Pani Alicja Andrukiewicz - starszy referent

>>Zobacz więcej zdjęć<<

   

OTK 2016

Doradztwo zawodowe - Doradztwo zawodowe

   

Zgłoszenie na zajęcia

Aktualności - Rok 2016/2017


 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĘGORZEWIE

przyjmuje zgłoszenia na

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE*:

 • LOGOPEDYCZNE
 • KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
 • SOCJOTERAPEUTYCZNE

do dnia 16 września 2016 r.

Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko na zajęcia, mogą zrobić to osobiście w sekretariacie Poradni lub pobrać druk ze strony (pobierz druk). O zakwalifikowaniu na zajęcia rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

Z poważaniem

Jolanta Rodzewicz

Dyrektor PP-P

w Węgorzewie

*udział w zajęciach jest nieodpłatny.


Do pobrania:

   

Strona 6 z 21