TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Aktualności - Rok 2017/2018

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

w Treningu umiejętności wychowawczych

warsztatach dla nauczycieli rozwijające kompetencje komunikacyjne, interpersonalne, istotne 
z punktu widzenia radzenia sobie w trudnych wychowawczo sytuacjach

Warsztaty prowadzi psycholog– Mirosława Zubkowicz

Realizowane zagadnienia:

1.        Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji pomiędzy dzieckiem a wychowawcą.

2.        Analiza osobistych mocnych i słabych stron wychowawczych.

3.        Wpływ własnych doświadczeń na relacje wychowawca – wychowanek.

4.        Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą.

5.        Zmiana postaw opiekuńczych w kierunku wartości pożądanych wychowawczo.

6.        Zasady – jak je ustalać i egzekwować.

7.        Strategie radzenia sobie z wychowankiem.

Podczas szkolenia będziesz miedzy innymi:

1.        Doświadczać różnorodnych aktywizujących technik i metod istotnych w pracy z grupą.

2.        Dostrzegać pozytywy zasad partnerstwa, np. wyrzekając się autokrytycznego sposobu traktowania ucznia.

3.        Poznawać sztukę empatycznego słuchania.

4.        Wyrażać oczekiwania w sposób czytelny dla innych.

5.        Rozpoznawać, nazywać i akceptować uczucia oraz emocje swoje i innych.

6.        Rozwijać pozytywny i realistyczny obraz siebie, swoje możliwości i zdolności.

Warsztaty to cykl 8-10 spotkań po 1,5 h, co dwa tygodnie w godzinach popołudniowych.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ PRZESYŁAĆ DO DNIA

17 LISTOPADA 2017 r.

do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

ul. Gen. J. Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST DOBROWOLNY I NIEODPŁATNY

O terminie i miejscu realizacji treningu poinformujemy Państwa mailowo lub telefonicznie.

Załączniki:

   

10 - lecie Warmińsko - Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

Aktualności - Rok 2017/2018

W dniu 17.10.2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja nt. "Kompetencje i talenty młodych na rynku pracy". Pani Dyrektor Jolanta Rodzewicz wraz z Zespołem doradców zawodowych Martą Sauter i Marta Hruszka odebrały podziękowanie za współpracę oraz duży wkład w upowszechnianie i rozwój poradnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach. Wydarzenie to, zorganizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu, było częścią Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który po raz dziewiąty odbywa się na Warmii i Mazurach. Konferencja okazała się kolejną udaną inicjatywą promującą poradnictwo zawodowe. 

 

 

 

 

Przejdź do galerii

   

Dzień Edukacji Narodowej 2017

Aktualności - Rok 2017/2018

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane przez SOSW w Węgorzewie, odbyły się 13 października 2017  w sali Węgorzewskiego Centrum Kultury.

Za wkład wniesiony w rozwój Edukacji w Powiecie Węgorzewskim i efektywne zarządzanie placówką Nagrody Starosty oraz serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć zawodowych otrzymali: Jolanta Rodzewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Andrzej Raczkowski –Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Waldemar Czapski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Ireneusz Szepietowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

Nagrodę Starosty otrzymała w tym roku również Pani Inga Sztabińska - oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu.

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie Nagrody Dyrektora otrzymały:

Pani Marta Hruszka
- oligofrenopedagog, doradca zawodowy, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu.

Pani Marta Sauter
- pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy

Pani Agnieszka Korzeniecka - psycholog, specjalista tarapii pedagogicznej.
Nagrody dyrektora otrzymali także pracownicy administracji i obsługi - Pani Anetta Butrym i Pan Krzysztof Kulikowski.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję.
   

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Aktualności - Rok 2017/2018

Jak co roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest koordynatorem działań podejmowanych przez szkoły i instytucje w powiecie węgorzewskim w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Podejmowane wspólnie inicjatywy mają na celu popularyzowanie idei doradztwa zawodowego w szkołach oraz wspieranie edukacji, zawodu, pracy i kariery. W tym roku swój udział wraz z propozycją działań w OTK potwierdzili:

Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie

 1. Mistrz w zawodzie sprzedawca – konkurs teoretyczny i praktyczny.
 2. Konkurs merchandisingu – Jesienne trendy - projektowanie witryny sklepowej.
 3. Zawód z przyszłością - szkutnik – wystawa, pogadanka.
 4. Mój zawód- moje hobby- sesja zdjęciowa w plenerze.

Gimnazjum J.A. Helwinga w Węgorzewie

 1. Spotkanie z leśniczym Arkadiuszem Trykiem ­ - specyfika pracy w leśnictwie.
 2. Spotkanie z lekarzem - stomatologiem Patrycją Zaniewską -Skupień- ścieżka kariery.
 3. Warsztaty kulinarne.
 4. Konkurs „ Jestem autorem mojej kariery zawodowej”.

Szkoła Podstawowa w Radziejach

 1. Spotkanie z dietetykiem - ścieżka kariery, specyfika zawodu.
 2. III Szkolna Giełda Zawodów.
 3. Zawód: strażnik miejski – spotkanie z przedstawicielami zawodu.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka w Węgorzewie.

 

 1. Grafika komputerowa - wystawa prac uczennicy klasy VI C.
 2. Konkurs plastyczny dla klas I – III „Moje talenty i umiejętności”.
 3. Koncert uczniów szkoły pobierających naukę w Ognisku Muzycznym i w Szkole Muzycznej.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Węgorzewie.

 

 1. Konkurs na stanowisko pracownika wakacyjnego w ośrodku „Piękny Brzeg”.
 2. Konkurs jęz. angielskiego. Przeprowadzenie testu predyspozycji w klasach I.
 3. Wystawa prac plastycznych uczniów.

 

Szkoła Podstawowa im. J. Tressenberg w Pozezdrzu.

 

 1. „Mam talent” – prezentacja na forum szkoły talentów uczniów.
 2. Giełda „nietypowych i rzadkich” zawodów.
 3. Wystawa prac plastycznych uczniów.
   

Strona 6 z 25