„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aktualności - Rok 2017/2018

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

Informujemy, iż wciąż trwają​ prace nad redakcją techniczną i językową ​tego ​materiału. Ze względu na duże zainteresowanie​ Odbiorców, tymczasowo zamieszczamy wersję roboczą. Zawartość merytoryczna książki nie ulegnie zmianie.

   

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Aktualności - Rok 2017/2018

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

w Treningu umiejętności wychowawczych

warsztatach dla nauczycieli rozwijające kompetencje komunikacyjne, interpersonalne, istotne 
z punktu widzenia radzenia sobie w trudnych wychowawczo sytuacjach

Warsztaty prowadzi psycholog– Mirosława Zubkowicz

Realizowane zagadnienia:

1.        Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji pomiędzy dzieckiem a wychowawcą.

2.        Analiza osobistych mocnych i słabych stron wychowawczych.

3.        Wpływ własnych doświadczeń na relacje wychowawca – wychowanek.

4.        Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą.

5.        Zmiana postaw opiekuńczych w kierunku wartości pożądanych wychowawczo.

6.        Zasady – jak je ustalać i egzekwować.

7.        Strategie radzenia sobie z wychowankiem.

Podczas szkolenia będziesz miedzy innymi:

1.        Doświadczać różnorodnych aktywizujących technik i metod istotnych w pracy z grupą.

2.        Dostrzegać pozytywy zasad partnerstwa, np. wyrzekając się autokrytycznego sposobu traktowania ucznia.

3.        Poznawać sztukę empatycznego słuchania.

4.        Wyrażać oczekiwania w sposób czytelny dla innych.

5.        Rozpoznawać, nazywać i akceptować uczucia oraz emocje swoje i innych.

6.        Rozwijać pozytywny i realistyczny obraz siebie, swoje możliwości i zdolności.

Warsztaty to cykl 8-10 spotkań po 1,5 h, co dwa tygodnie w godzinach popołudniowych.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ PRZESYŁAĆ DO DNIA

17 LISTOPADA 2017 r.

do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

ul. Gen. J. Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST DOBROWOLNY I NIEODPŁATNY

O terminie i miejscu realizacji treningu poinformujemy Państwa mailowo lub telefonicznie.

Załączniki:

   

10 - lecie Warmińsko - Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

Aktualności - Rok 2017/2018

W dniu 17.10.2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja nt. "Kompetencje i talenty młodych na rynku pracy". Pani Dyrektor Jolanta Rodzewicz wraz z Zespołem doradców zawodowych Martą Sauter i Marta Hruszka odebrały podziękowanie za współpracę oraz duży wkład w upowszechnianie i rozwój poradnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach. Wydarzenie to, zorganizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu, było częścią Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który po raz dziewiąty odbywa się na Warmii i Mazurach. Konferencja okazała się kolejną udaną inicjatywą promującą poradnictwo zawodowe. 

 

 

 

 

Przejdź do galerii

   

Dzień Edukacji Narodowej 2017

Aktualności - Rok 2017/2018

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane przez SOSW w Węgorzewie, odbyły się 13 października 2017  w sali Węgorzewskiego Centrum Kultury.

Za wkład wniesiony w rozwój Edukacji w Powiecie Węgorzewskim i efektywne zarządzanie placówką Nagrody Starosty oraz serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć zawodowych otrzymali: Jolanta Rodzewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Andrzej Raczkowski –Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Waldemar Czapski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Ireneusz Szepietowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

Nagrodę Starosty otrzymała w tym roku również Pani Inga Sztabińska - oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu.

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie Nagrody Dyrektora otrzymały:

Pani Marta Hruszka
- oligofrenopedagog, doradca zawodowy, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu.

Pani Marta Sauter
- pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy

Pani Agnieszka Korzeniecka - psycholog, specjalista tarapii pedagogicznej.
Nagrody dyrektora otrzymali także pracownicy administracji i obsługi - Pani Anetta Butrym i Pan Krzysztof Kulikowski.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję.
   

Strona 6 z 25