Dzień Edukacji Narodowej

Aktualności - Rok 2016/2017

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane przez ZSO, odbyły się 13 października 2016  w sali Węgorzewskiego Centrum Kultury.

Za wkład wniesiony w rozwój Edukacji w Powiecie Węgorzewskim i efektywne zarządzanie placówką Nagrody Starosty oraz serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć zawodowych otrzymali: Jolanta Rodzewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Andrzej Raczkowski –Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Waldemar Czapski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Ireneusz Szepietowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

Nagrodę Starosty otrzymała w tym roku również Pani Marta Hruszka - oligofrenopedagog, doradca zawodowy

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie Nagrody Dyrektora otrzymały:

Pani Inga Sztabińska - oligofrenopedagog, socjoterapeutka, psychoterapeuta uzależnień;

Pani Marta Sauter - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy

Pani Alicja Andrukiewicz - starszy referent

>>Zobacz więcej zdjęć<<

   

OTK 2016

Doradztwo zawodowe - Doradztwo zawodowe

   

Zgłoszenie na zajęcia

Aktualności - Rok 2016/2017


 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĘGORZEWIE

przyjmuje zgłoszenia na

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE*:

  • LOGOPEDYCZNE
  • KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
  • SOCJOTERAPEUTYCZNE

do dnia 16 września 2016 r.

Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko na zajęcia, mogą zrobić to osobiście w sekretariacie Poradni lub pobrać druk ze strony (pobierz druk). O zakwalifikowaniu na zajęcia rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

Z poważaniem

Jolanta Rodzewicz

Dyrektor PP-P

w Węgorzewie

*udział w zajęciach jest nieodpłatny.


Do pobrania:

   

Nowy rok szkolny

Aktualności - Rok 2016/2017

Witajcie w nowym roku szkolnym:)

Niezmiennie wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2016/2017 wszystkim Uczniom życzymy ciekawie spędzonych dni w szkole, które pozwolą Wam poznawać coraz to nowsze obszary otaczającego Was życia, odkrywać talenty i pasje. Życzymy Wam, aby szkoła stała się dla Was miejscem wspaniałej przygody.

Nauczycielom, Pracownikom oświaty i Rodzicom życzymy radości z towarzyszenia dzieciom w ich rozwoju, zrozumienia i wytrwałości w realizacji nowych wyzwań edukacyjnych. Niech ten rok przyniesie Wszystkim wiele satysfakcji zawodowej i osobistej.

Dyrekcja i Pracownicy PPP w Węgorzewie

   

Strona 8 z 23