WYNIKI OTK 2014 !

Aktualności - Rok 2014/2015

Zespół doradców zawodowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie: Marta Hruszka i Marta Sauter wraz ze wszystkimi Partnerami (CWKS "Vęgoria, Urząd Pracy w Węgorzewie, ZSZ w Węgorzewie, ZSO w Węgorzewie, Gimnazjum w Więckach, Gimnazjum przy SOSW w Węgorzewie, Gimnazjum w Węgorzewie, Gimnazjum w ZS w Pozezdrzu  oraz Gimnazjum w ZS w Radziejach) zostali nagrodzeni  - są Laureatami – zwycięzcami  OTK 2014!

Zarząd SDSiZ musiał  przyjąć jakieś kryteria - zatem zwrócono uwagę na:

 

  1. pomysłowość – innowacyjność działań,
  2. wielość i wielowymiarowość działań,
  3. informacje o partnerstwie,
  4. zasięg (informacja o liczbie osób, odbiorze społecznym zrealizowanych przedsięwzięć itp.)
  5. treść raportu.

 

Lista wymienia tylko Liderów, którzy zgłaszali partnerstwa. Kolejność na liście jest alfabetyczna.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy-a Partnerom dziękujemy.


http://www.sdsiz.pl/aktualnosci/33,Wyniki_OTK_2014_.html

   

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Aktualności - Rok 2014/2015

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

W tym roku działaniami związanymi z OTK udało nam się objąć około 430 osób. Naszymi partnerami w byli: Zespół Szkół w Radziejach, Zespół Szkół w Pozezdrzu, Gimnazjum J.A. Helwinga w Węgorzewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie, Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, Klub Sportowy CWKS „Vęgoria”.

W ramach Węgorzewskiej Kuźni Talentów udało się nam zorganizować w 4 szkołach ( Zespół Szkół w Radziejach, Zespół Szkół w Pozezdrzu, Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie oraz Gimnazjum J.A. Helwinga w Węgorzewie ) spotkania z panią Katarzyną Milinkiewicz, która przedstawiła uczniom swoją ścieżkę kariery zawodowej. Zaraz po zajęciach teoretycznych rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Pani Kasia wraz Panią Martą Sauter porwały młodzież do tańca. Obie panie są licencjonowanymi instruktorami ZUMBY i w ten niecodzienny sposób mówiąc i tańcząc opowiedziały uczniom jak łączyć życie zawodowe z pasją. Zajęcia spotkały się z wielkim entuzjazmem. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i dobrze się bawili.

Szczegółowe informacje dotyczące OTK znajdziesz w zakładce DORADZTWO ZAWODOWE.

   

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych

Aktualności - Rok 2014/2015

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, opracowali i wydali broszury dla rodziców na temat dysleksji oraz specyficznego zaburzenia językowego (SLI).

Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Syntetyczne, przystępnie napisane źródło wiedzy na temat dysleksji. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące zjawiska dysleksji, rozpoznawania jej ryzyka oraz wspomagania dzieci z tym problemem. Broszura skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym W poradniku tym można znaleźć m.in. test wiedzy na temat dysleksji, listę objawów ryzyka dysleksji, informacje dotyczące jej genezy i występowania, a także praktyczne wskazania i rozwiązania dotyczące pomocy dzieciom z ryzykiem dysleksji w domu i przedszkolu/szkole.

SLI – specyficzne zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli.

Pierwsza w Polsce publikacja upowszechniająca współczesną wiedzę naukową na temat mało rozpoznawalnego w Polsce specyficznego zaburzenia językowego (Specific Language Impairment – SLI). Zaburzenie to charakteryzuje się trudnościami w uczeniu się języka ojczystego i posługiwaniu się nim, i występuje u 7% dzieci. Przeznaczona jest dla rodziców i nauczycieli. Zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące SLI: Co to jest? Czym się charakteryzuje? Jakie są jego konsekwencje? Ponadto zawiera informacje praktyczne dotyczące sposobów pomocy i udzielania wsparcia dzieciom dotkniętym tym zaburzeniem

Materiały do pobrania:

  1. Dysleksja - broszura
  2. SLI - broszura

   

Pomagam bo lubię!

Aktualności - Rok 2014/2015

   

Strona 10 z 19