Węgorzewska Kuźnia Talentów - Hubert Jarczak

Doradztwo zawodowe - Węgorzewska Kuźnia Talentów

W ramach Węgorzewskiej Kuźni Talentów 20 września 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewie odbyło się spotkanie z absolwentem tej szkoły - aktorem Hubertem Jarczakiem, który studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, ale zrezygnował i w 2009 ukończył studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. W 2007 zajął również pierwsze miejsce w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej w Koszalinie w kategorii studenci szkół teatralnych i aktorzy.

Grał w wielu spektaklach teatralnych oraz takich filmach jak: "Barwy szczęścia", "Pierwsza miłość", "Komisarz Alex".

   

Warsztat diagnostyczno - rozwojowy w ZS w Pozezdrzu

Aktualności - Rok 2016/2017

16 listopada 2016 r. Pani Dyrektor Jolanta Rodzewicz w ramach współpracy z Zespołem Szkół w Pozezdrzu przeprowadziła z nauczycielami warsztat - diagnostyczno - rozwojowy.

 

>>Przejdź do galerii<<

   

Zaproszenie do "SZKOŁY DLA RODZICÓW"

Aktualności - Rok 2016/2017

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY DLA RODZICÓW

Wychowanie dokonuje się w codziennych sytuacjach życiowych. Dzieci mają możliwość doświadczania miłości, akceptacji, szacunku lub odrzucenia i poniżania. Od postawy

i zachowania rodzica zależy, jakie doświadczenia staną się udziałem dziecka.

Szkoła dla rodziców zakłada wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się,

Dzięki udziałowi w warsztatach możesz: refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

  • Lepiej poznać i zrozumieć zachowania swojego dziecka oraz pogłębić z nim więź.
  • Przyjrzeć się swoim dotychczasowym metodom wychowawczym.
  • Uczyć się jak mówić, żeby dziecko chciało słuchać i jak słuchać, żeby dziecko chciało mówić.
  • Uczyć się, jak wyrażać swoje oczekiwania,  aby dziecko je respektowało.
  • Rozwijać umiejętności budowania ciepłych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku i miłości.
  • Dowiedzieć się jak rozwiązywać konflikty, jak zachęcać dziecko do współpracy, jak radzić sobie z jego uczuciami.
  • Zastanowić się od czego zależy skuteczność wychowania.
  • Poznać konkretne sposoby i metody wychowawcze.
  • Zakwestionować niektóre mity i stereotypy odnośnie wychowania.
  • Podzielić się z innymi uczestnikami swoim doświadczeniem w roli rodzica.

Warsztaty to zajęcia wyłącznie dla rodziców (bez udziału dzieci) w cyklu 8-10 spotkań po 1,5h  w godzinach popołudniowych.

PIERWSZE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ

7 listopada 2016 r.

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

ul. Gen. J. Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo

o godz. 1600

Warsztaty prowadzi psycholog– Mirosława Zubkowicz

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

>>Pobierz zgłoszenie do szkoły dla rodziców<<

   

Dzień Edukacji Narodowej

Aktualności - Rok 2016/2017

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane przez ZSO, odbyły się 13 października 2016  w sali Węgorzewskiego Centrum Kultury.

Za wkład wniesiony w rozwój Edukacji w Powiecie Węgorzewskim i efektywne zarządzanie placówką Nagrody Starosty oraz serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć zawodowych otrzymali: Jolanta Rodzewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Andrzej Raczkowski –Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Waldemar Czapski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Ireneusz Szepietowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

Nagrodę Starosty otrzymała w tym roku również Pani Marta Hruszka - oligofrenopedagog, doradca zawodowy

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie Nagrody Dyrektora otrzymały:

Pani Inga Sztabińska - oligofrenopedagog, socjoterapeutka, psychoterapeuta uzależnień;

Pani Marta Sauter - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy

Pani Alicja Andrukiewicz - starszy referent

>>Zobacz więcej zdjęć<<

   

Strona 10 z 25