Konferencja Zrozumieć Autyzm

Aktualności - Rok 2015/2016

   

XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem: Dźwięki w wersach zapisane

Aktualności - Rok 2015/2016

Pani Dyrektor Jolanta Rodzewicz 20 kwietnia 2016 r. przewodniczyła po raz kolejny pracy komisji w XIV Powiatowym Konkursie Recytatorskim pod hasłem: Dźwięki w wersach zapisane, który odbył się  w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach.


   

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

Aktualności - Rok 2015/2016

 

   

Informacja

Aktualności - Rok 2015/2016

Informacja w sprawie ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1) obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,

2) prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,

3) obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego,

 

Obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

- Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców - kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

- Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły - w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

 

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Jeśli macie Państwo pytania prosimy o kontakt z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie osobiście lub pod nr tel 87 427 25 03

>>Zobacz poradnik dla rodziców <<

   

Strona 10 z 23