Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych

Aktualności - Rok 2014/2015

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, opracowali i wydali broszury dla rodziców na temat dysleksji oraz specyficznego zaburzenia językowego (SLI).

Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Syntetyczne, przystępnie napisane źródło wiedzy na temat dysleksji. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące zjawiska dysleksji, rozpoznawania jej ryzyka oraz wspomagania dzieci z tym problemem. Broszura skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym W poradniku tym można znaleźć m.in. test wiedzy na temat dysleksji, listę objawów ryzyka dysleksji, informacje dotyczące jej genezy i występowania, a także praktyczne wskazania i rozwiązania dotyczące pomocy dzieciom z ryzykiem dysleksji w domu i przedszkolu/szkole.

SLI – specyficzne zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli.

Pierwsza w Polsce publikacja upowszechniająca współczesną wiedzę naukową na temat mało rozpoznawalnego w Polsce specyficznego zaburzenia językowego (Specific Language Impairment – SLI). Zaburzenie to charakteryzuje się trudnościami w uczeniu się języka ojczystego i posługiwaniu się nim, i występuje u 7% dzieci. Przeznaczona jest dla rodziców i nauczycieli. Zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące SLI: Co to jest? Czym się charakteryzuje? Jakie są jego konsekwencje? Ponadto zawiera informacje praktyczne dotyczące sposobów pomocy i udzielania wsparcia dzieciom dotkniętym tym zaburzeniem

Materiały do pobrania:

  1. Dysleksja - broszura
  2. SLI - broszura

   

Pomagam bo lubię!

Aktualności - Rok 2014/2015

   

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2014

Aktualności - Rok 2014/2015

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane przez SOSW, odbyły się 14 października 2014  w sali SOSW.

Za wkład wniesiony w rozwój Edukacji w Powiecie Węgorzewskim i efektywne zarządzanie placówką Nagrody Starosty oraz serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć zawodowych otrzymali: Jolanta Rodzewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Andrzej Raczkowski – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Waldemar Czapski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Ireneusz Szepietowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie Nagrody Dyrektora otrzymały:

§  Pani Inga Sztabińska - oligofrenopedagog, socjoterapeutka, psychoterapeuta uzależnień;

§  Pani Marta Sauter - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy

§  Pani Marta Hruszka - pedagog, doradca zawodowy

§  Pani  Agnieszka Krzeniecka – psycholog

§  Pani Mirosława Zubkowicz - psycholog

§  Pani Alicja Andrukiewicz - starszy referent

 

Przejdź do galerii

   

Czas na praktykę!

Aktualności - Rok 2014/2015

Czas na praktykę!

Bardzo ciekawa okazała się konferencja „Rola sportu w życiu Twojego dziecka”. Na spotkanie w Hotelu „Ognisty Ptak” przybyło kilkadziesiąt osób, które chwaliły sobie udział w tym przedsięwzięciu.

Czas na praktykęNa szkoleniu obecna była szczególnie grupa nauczycieli i trenerów – zarówno z Węgorzewa, jak i okolic. Nie zabrakło także i rodziców, którzy stanowili główną grupę docelową projektu.

Konferencję rozpoczął prezes Vęgorii, który przywitał uczestników, oddając następnie głos Jolancie Rodzewicz Dyrektor  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie. Po wykładzie „Kultura spędzania czasu wolnego” zebrani mieli okazje wysłuchać relacji Pani Marty Hruszka – doradcy zawodowego i pedagoga z PPP w Węgorzewie na temat Trudności w nauce a rola sportu w życiu dziecka.

Następnie  głos zabrała Dominika Wilczyńska, psycholog sportu -„Rola rodziny w rozwoju talentu sportowego – jak pozytywnie komunikować się z dziećmi”. Prowadząca nakreśliła temat stresu pojawiającego się w rywalizacji sportowej oraz praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem. Pokazała również, jak na aktywność fizyczną patrzą same dzieci i co dla nich jest najważniejsze.  Teraz prace do wykonania maja opiekunowie młodych sportowców, którzy powinni zacząć praktykować zasady, z którymi zapoznali się na szkoleniu.

Spotkanie w „Ognistym Ptaku” zakończyło się poczęstunkiem, któremu towarzyszyły owocne rozmowy w kuluarach. Impreza ta była kolejną organizowana wspólnie przez Poradnię oraz nasz Klub. Cieszymy się, że nasza współpraca zmierza w dobrym kierunku, a beneficjentami tych działań są mieszkańcy naszego Miasta i Powiatu.

Przejdź do galerii

   

Strona 10 z 19