Informacja

Aktualności - Rok 2015/2016

Informacja w sprawie ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1) obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,

2) prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,

3) obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego,

 

Obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

- Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców - kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

- Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły - w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

 

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Jeśli macie Państwo pytania prosimy o kontakt z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie osobiście lub pod nr tel 87 427 25 03

>>Zobacz poradnik dla rodziców <<

   

Zaproszenie do "SZKOŁY DLA RODZICÓW"

Aktualności - Rok 2015/2016

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY DLA RODZICÓW

Wychowanie dokonuje się w codziennych sytuacjach życiowych. Dzieci mają możliwość doświadczania miłości, akceptacji, szacunku lub odrzucenia i poniżania. Od postawy i zachowania rodzica zależy, jakie doświadczenia staną się udziałem dziecka.

Szkoła dla rodziców zakłada wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Dzięki udziałowi w warsztatach możesz:

  • Lepiej poznać i zrozumieć zachowania swojego dziecka oraz pogłębić z nim więź.
  • Przyjrzeć się swoim dotychczasowym metodom wychowawczym.
  • Uczyć się jak mówić, żeby dziecko chciało słuchać i jak słuchać, żeby dziecko chciało mówić.
  • Uczyć się, jak wyrażać swoje oczekiwania,  aby dziecko je respektowało.
  • Rozwijać umiejętności budowania ciepłych relacji z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku i miłości.
  • Dowiedzieć się jak rozwiązywać konflikty, jak zachęcać dziecko do współpracy, jak radzić sobie z jego uczuciami.
  • Zastanowić się od czego zależy skuteczność wychowania.
  • Poznać konkretne sposoby i metody wychowawcze.
  • Zakwestionować niektóre mity i stereotypy odnośnie wychowania.
  • Podzielić się z innymi uczestnikami swoim doświadczeniem w roli rodzica.

Warsztaty to zajęcia wyłącznie dla rodziców (bez udziału dzieci) w cyklu 8-10 spotkań po 1,5h  w godzinach popołudniowych.

PIERWSZE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ

23 lutego 2016r

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

ul. Gen. J. Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo

o godz. 1600

Warsztaty prowadzi psycholog– Mirosława Zubkowicz

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

>>Pobierz zgłoszenie do szkoły dla rodziców<<

   

Warsztaty w SP Węgielsztyn

Aktualności - Rok 2015/2016

 

08 lutego 2016 r. w SP w Węgielsztynie odbyły się warsztaty dla nauczycieli "Dostosowanie wymagań edukacyjnych do obniżonych możliwości intelektualnych dziecka" prowadzone przez Panią Martę Hruszka - oligofrenopedagoga, doradcę zawodowego.

 

Przejdź do galerii

   

Węgorzewska Kuźnia Talentów - październik 2015

Doradztwo zawodowe - Węgorzewska Kuźnia Talentów

W październiku 2015 roku w ramach Węgorzewskiej Kuźni Talentów odbyły się dwa spotkania z Absolwentami węgorzewskich szkół: z Panią Dominiką Makara - stewardessą oraz z Panią Ewą Lipską - właścicielką pensjonatu, osobą od lat pracującą w branży turystyczno - usługowej.

Program WKT realizuje Zespół Doradców Zawodowych z PPP: Panie Marta Hruszka oraz Marta Sauter wraz z Dyrektor Jolanta Rodzewicz.
Pani Dominika Makara spotkała się z uczniami gimnazjów w Radziejach, Pozezdrzu, Węgorzewie oraz Więckach. Odwiedziła również uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ZSZ w Węgorzewie oraz LO w Węgorzewie.
Pani Ewa Lipska w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie poprowadziła wraz z młodzieżą Gimnazjum oraz Szkoły Ponadgimnazjanej warsztaty kulinarne. Obserwatorami spotkania była młodzież z Gimnazjum z węgorzewskiego "Helwinga". 
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Pani Dominiki Makara oraz zdjęciami ze spotkań.
   

Strona 10 z 23