Powiatowy Koordynator ds doradztwa zawodowego

Aktualności - Rok 2012/2013

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgorzewie informuje, iż decyzją Starosty Węgorzewskiego Pani Haliny Faj Powiatowym Koordynatorem ds doradztwa zawodowego w Powiecie Węgorzewskim została  Pani Marta Hruszka.
Powiat Węgorzewski uczestniczył w projekcie "Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno - zawodowej". Pani Marta Sauter oraz Marta Hruszka stworzyły Zespół doradców - konsultantów, którego zadaniem było dokonanie diagnozy szkół pod katem doradztwa zawodowego oraz opracowanie planu wsparcia. Zespół doradców-konsultantów przy dużym zaangażowaniu ze strony szkół zgromadził i uporządkował wiedzę i doświadczenie, które zadeklarowano wykorzystać na rzecz dalszego rozwoju edukacji w Powiecie Węgorzewskim.
Jesteśmy przekonani, że stworzenie modelu doradztwa edukacyjno - zawodowego na bazie doświadczeń projektowych oraz kontynuacja wypracowanych dobrych praktyk i wykorzystanie doświadczeń, z pewnością przełoży się na świadome wybory uczniów odnośnie planowania dalszej edukacji i wyboru ścieżki kariery zawodowej.

   

Konferencja "Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy"

Aktualności - Rok 2012/2013

Dnia 16 stycznia 2013 roku o godzinie 10:00 w auli Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbyła się konferencja "Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?" Współpraca Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych ze szkołami w zakresie doradztwa zawodowego" organizowana przez Dyrektora i doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Giżycku.

 

Celem konferencji było ukazanie znaczącej roli współpracy pomiędzy poradniami a szkołami w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów. Prezentacje dotyczące realizacji zadań przedstawili doradcy z poradni z Ełku, Węgorzewa i Giżycka. Z prezentacją dotyczącą oferty z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgorzewie wystąpiły Panie Marta Sauter oraz Marta Hruszka. Zostały również określone oczekiwania współpracujących ze sobą podmiotów.

   

Podziękowanie

Aktualności - Rok 2012/2013

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Węgorzewie

dziękuje

Pani  Annie Zaleskiej—Mart

aNYa Fotografia | Anna Zaleska-Mart

za ufundowanie nagród w konkursie fotograficznym

„Mamo, Tato, tak cię widzę”

 

Konkurs jest  elementem programu,

„Węgorzewska Kuźnia Talentów”

którego realizację Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgorzewie

rozpoczęła w roku szkolnym 2012/2013.

Celem programu jest podniesienie kompetencji uczniów

z zakresu umiejętności  planowania ścieżki kariery zawodowej.

W ramach programu zorganizowane zostaną spotkania z Absolwentami

szkół z terenu Powiatu Węgorzewskiego, którzy podzielą się z uczniami gimnazjów

i szkól ponadgimnazjalnych swoimi sukcesami zawodowymi

oraz przebiegiem ich kariery zawodowej.

 

Jolanta Aleksandra Rodzewicz

Dyrektor

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie

   

   

Strona 22 z 23