Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Aktualności - Rok 2012/2013

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane przez Zespół Szkół Zawodowych, odbyły się 12 października w sali Liceum Ogólnokształcącego.

Były przemówienia, podziękowania i nagrody.

Za wkład wniesiony w rozwój Edukacji w Powiecie Węgorzewskim i efektywne zarządzanie placówką Nagrody Starosty oraz serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć zawodowych otrzymali: Jolanta Rodzewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Andrzej Raczkowski – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Waldemar Czapski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących,Ireneusz Szepietowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgorzewie Nagrody Dyrektora otrzymały:

  • Pani Inga Sztabińska - oligofrenopedagog, socjoterapeuta
  • Pani Marta Sauter - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy
  • Pani Marta Hruszka - pedagog, doradca zawodowy
  • Pani Monika Waśniewska - neurologopeda
  • Pani Mirosława Zubkowicz - psycholog
  • Pani Agnieszka Korzeniecka - psycholog, specjalista terapii pedagogicznej
  • Pani Alicja Andrukiewicz - starszy referent

Tradycyjnie w Dniu Edukacji nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego składali uroczyste ślubowanie. Akt mianowania z rąk Wicestarosty otrzymali: Marta Sauter, Inga Sztabińska, Barbara Malanda oraz Ihor Tsymbal. Gratulacje od Wicestarosty otrzymała również Dyrektor Jolanta Rodzewicz, która uzyskała awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych przygotowała również część artystyczną: montaż słowno-muzyczny i występy szkolnego kabaretu.

>>Przejdź do galerii<<

   

Strona 24 z 24