Wyniki konkursu fotograficznego - "Mamo, Tato - tak Cię widzę"

Aktualności - Rok 2012/2013

Komisja Konkursowa wyłoniła spośród nadesłanych prac następujące miejsca:

1. Dzieci w wieku przedszkolnym - I miejsce Julia Milinkiewicz

2. Uczniowie szkół podstawowych - I miejsce Michał, Hubert, Mateusz Bodnar

Wyróżnienie - Filip Michalczewski

3. Uczniowie gimnazjum - brak zgłoszeń

4. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - z uwagi na brak spełnienia wymogów formalnych przewidzianych w regulaminie, prace nie podlegały ocenie.

 

O terminie wręczenia nagród poinformujemy osobiście osoby nagrodzone. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

   

Jestem rodzicem dziecka z dysleksją - warsztaty dla rodziców

Aktualności - Rok 2012/2013

Szanowni Państwo,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgorzewie zaprasza

zainteresowanych rodziców na cykl warsztatów

Jestem rodzicem dziecka z dysleksją

Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2012 r. o godz. 16.00

w siedzibie Poradni

Warsztaty prowadzą: mgr Marta Sauter i mgr Inga Sztabińska

(5 spotkań po 1,5 godz., grupa 8-12 osób )

Warsztaty adresowane są do rodziców dzieci, u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji lub dysleksję.

Podczas zajęć uczestnicy otrzymają najpotrzebniejsze informacje o dysleksji,

o sposobach pracy z dzieckiem oraz o pomocach terapeutycznych zalecanych do ćwiczeń w domu.

Rodzice dzieci ze stwierdzoną dysleksją powinni stać się aktywnymi uczestnikami procesu pomocy.

Otrzymanie opinii stwierdzającej dysleksję nie może być ostatnim, ale pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności.

Ważne jest, by rodzice mieli tego świadomość i potrafili odpowiednio zorganizować dziecku pomoc.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w  warsztatach telefonicznie lub
mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

do dnia 07.12.2012 r.

Z wyrazami szacunku

Jolanta Aleksandra Rodzewicz

Dyrektor

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie

   

Konkurs "Mamo, Tato, tak Cię widzę"

Aktualności - Rok 2012/2013

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie

ogłasza

KONKURS

„Mamo, Tato, tak Cię widzę! ”

 

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

Konkurs „Mamo, tato, tak Cię widzę!”, jest konkursem organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgorzewie.

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 • Rozbudzenie zainteresowania dzieci i uczniów różnorodnością zawodów oraz możliwościami wyboru ścieżki kariery zawodowej.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci i uczniów.
 • Ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania zainteresowań i pasji w planowaniu ścieżki kariery.
 • Popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery.

 

Zadaniem uczestników konkursu jest wcielenie się w rolę pracującego rodzica
i uwiecznienie tego na fotografii. Mile widziane będą również rodzinne zdjęcia oddające charakter pracy zawodowej mamy bądź taty.

Adresaci

Konkurs organizowany jest dla dzieci i uczniów z terenu Powiatu Węgorzewskiego, w czterech kategoriach wiekowych:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Uczniowie szkół podstawowych.
 • Uczniowie gimnazjum.
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie się w/w adresatów do udziału w konkursie w terminie do 23 listopada 2012 r. poprzez:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.poradniawegorzewo.pl lub odebranie go w siedzibie poradni (ul. Gen.J. Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo – budynek Urzędu Pracy).
 2. Dostarczenie zdjęcia w formacie 210x297 mm (format A4) lub wydruku na papierze fotograficznym (format A4) wraz z formularzem zgody opiekuna ustawowego do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie  w zamkniętej kopercie z dopiskiem (Konkurs „Mamo, Tato, tak cię widzę") Istotne informacje:
 3. Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć tylko jedno zdjęcie.
 4. Każde zdjęcie musi zawierać metryczkę z danymi uczestnika ( imię i nazwisko, nazwa przedszkola/szkoły, klasa/grupa przedszkolna).
 5. Metryczka powinna być umieszczona z przodu zdjęcia w jego prawym dolnym rogu. Dane ucznia powinny być napisane na komputerze, czcionką Ariel, wielkość 12.
 6. Wszystkie zdjęcia oceni komisja konkursowa, w skład której wejdą: pracownicy poradni oraz fotograf.

Ocena zgłoszeń

 1. Oceny zdjęć dokona Komisja Konkursowa.
 2. W trakcie oceny zdjęć brane będą pod uwagę w szczególności:
 • zgodność z tematem
 • estetyka pracy
 • pomysłowość
 • oryginalność
 • kreatywność

Postanowienia końcowe

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30.11.2012 r. na stronie internetowej poradni www.poradniawegorzewo.pl.
 2. Laureatom najciekawszych zdjęć w 4 kategoriach wiekowych ufundowana zostanie profesjonalna sesja zdjęciowa.
 3. Ponadto wszystkie nadesłane zdjęcia będą umieszczone na stronie poradni www.poradniawegorzewo.pl oraz  wywieszone na wystawie zorganizowanej w siedzibie poradni.
 4. Laureatom konkursu zostaną wręczone karnety na sesję zdjęciową ufundowaną przez fotografa dnia 7.12.2012 r. o godzinie 15.00
 5. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom.
 6. Zdjęcia konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć w mediach.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

mgr Jolanta Rodzewicz

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Węgorzewie

Załączniki:

1. Regulamin konkursu  Mamo, Tato, tak Cię widzę

2. Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Mamo, Tato, tak Cie widzę

   

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Aktualności - Rok 2012/2013

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane przez Zespół Szkół Zawodowych, odbyły się 12 października w sali Liceum Ogólnokształcącego.

Były przemówienia, podziękowania i nagrody.

Za wkład wniesiony w rozwój Edukacji w Powiecie Węgorzewskim i efektywne zarządzanie placówką Nagrody Starosty oraz serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć zawodowych otrzymali: Jolanta Rodzewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Andrzej Raczkowski – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Waldemar Czapski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących,Ireneusz Szepietowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgorzewie Nagrody Dyrektora otrzymały:

 • Pani Inga Sztabińska - oligofrenopedagog, socjoterapeuta
 • Pani Marta Sauter - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy
 • Pani Marta Hruszka - pedagog, doradca zawodowy
 • Pani Monika Waśniewska - neurologopeda
 • Pani Mirosława Zubkowicz - psycholog
 • Pani Agnieszka Korzeniecka - psycholog, specjalista terapii pedagogicznej
 • Pani Alicja Andrukiewicz - starszy referent

Tradycyjnie w Dniu Edukacji nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego składali uroczyste ślubowanie. Akt mianowania z rąk Wicestarosty otrzymali: Marta Sauter, Inga Sztabińska, Barbara Malanda oraz Ihor Tsymbal. Gratulacje od Wicestarosty otrzymała również Dyrektor Jolanta Rodzewicz, która uzyskała awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych przygotowała również część artystyczną: montaż słowno-muzyczny i występy szkolnego kabaretu.

>>Przejdź do galerii<<

   

Strona 25 z 25