Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - lista liderów ORE

Aktualności - Rok 2014/2015

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE od 2012 r.  realizuje projekt dla liderów na bazie wcześniej realizowanego programu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) w środowisku rodzinnym” w ramach działań służących podnoszeniu kompetencji liderskich w zakresie udzielania systemowej pomocy w tym obszarze. W sierpniu 2014 r  została opublikowana lista Liderów WWRD. Liderem w województwie warmińsko - mazurskim jest dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgorzewie Jolanta Rodzewicz (lista Liderów).