Czas na praktykę!

Aktualności - Rok 2014/2015

Czas na praktykę!

Bardzo ciekawa okazała się konferencja „Rola sportu w życiu Twojego dziecka”. Na spotkanie w Hotelu „Ognisty Ptak” przybyło kilkadziesiąt osób, które chwaliły sobie udział w tym przedsięwzięciu.

Czas na praktykęNa szkoleniu obecna była szczególnie grupa nauczycieli i trenerów – zarówno z Węgorzewa, jak i okolic. Nie zabrakło także i rodziców, którzy stanowili główną grupę docelową projektu.

Konferencję rozpoczął prezes Vęgorii, który przywitał uczestników, oddając następnie głos Jolancie Rodzewicz Dyrektor  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie. Po wykładzie „Kultura spędzania czasu wolnego” zebrani mieli okazje wysłuchać relacji Pani Marty Hruszka – doradcy zawodowego i pedagoga z PPP w Węgorzewie na temat Trudności w nauce a rola sportu w życiu dziecka.

Następnie  głos zabrała Dominika Wilczyńska, psycholog sportu -„Rola rodziny w rozwoju talentu sportowego – jak pozytywnie komunikować się z dziećmi”. Prowadząca nakreśliła temat stresu pojawiającego się w rywalizacji sportowej oraz praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem. Pokazała również, jak na aktywność fizyczną patrzą same dzieci i co dla nich jest najważniejsze.  Teraz prace do wykonania maja opiekunowie młodych sportowców, którzy powinni zacząć praktykować zasady, z którymi zapoznali się na szkoleniu.

Spotkanie w „Ognistym Ptaku” zakończyło się poczęstunkiem, któremu towarzyszyły owocne rozmowy w kuluarach. Impreza ta była kolejną organizowana wspólnie przez Poradnię oraz nasz Klub. Cieszymy się, że nasza współpraca zmierza w dobrym kierunku, a beneficjentami tych działań są mieszkańcy naszego Miasta i Powiatu.

Przejdź do galerii