Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2014

Aktualności - Rok 2014/2015

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane przez SOSW, odbyły się 14 października 2014  w sali SOSW.

Za wkład wniesiony w rozwój Edukacji w Powiecie Węgorzewskim i efektywne zarządzanie placówką Nagrody Starosty oraz serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć zawodowych otrzymali: Jolanta Rodzewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Andrzej Raczkowski – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Waldemar Czapski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Ireneusz Szepietowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie Nagrody Dyrektora otrzymały:

§  Pani Inga Sztabińska - oligofrenopedagog, socjoterapeutka, psychoterapeuta uzależnień;

§  Pani Marta Sauter - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy

§  Pani Marta Hruszka - pedagog, doradca zawodowy

§  Pani  Agnieszka Krzeniecka – psycholog

§  Pani Mirosława Zubkowicz - psycholog

§  Pani Alicja Andrukiewicz - starszy referent

 

Przejdź do galerii