Ogólnopolski Tydzień Kariery

Aktualności - Rok 2014/2015

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

W tym roku działaniami związanymi z OTK udało nam się objąć około 430 osób. Naszymi partnerami w byli: Zespół Szkół w Radziejach, Zespół Szkół w Pozezdrzu, Gimnazjum J.A. Helwinga w Węgorzewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie, Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, Klub Sportowy CWKS „Vęgoria”.

W ramach Węgorzewskiej Kuźni Talentów udało się nam zorganizować w 4 szkołach ( Zespół Szkół w Radziejach, Zespół Szkół w Pozezdrzu, Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie oraz Gimnazjum J.A. Helwinga w Węgorzewie ) spotkania z panią Katarzyną Milinkiewicz, która przedstawiła uczniom swoją ścieżkę kariery zawodowej. Zaraz po zajęciach teoretycznych rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Pani Kasia wraz Panią Martą Sauter porwały młodzież do tańca. Obie panie są licencjonowanymi instruktorami ZUMBY i w ten niecodzienny sposób mówiąc i tańcząc opowiedziały uczniom jak łączyć życie zawodowe z pasją. Zajęcia spotkały się z wielkim entuzjazmem. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i dobrze się bawili.

Szczegółowe informacje dotyczące OTK znajdziesz w zakładce DORADZTWO ZAWODOWE.