WYNIKI OTK 2014 !

Aktualności - Rok 2014/2015

Zespół doradców zawodowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie: Marta Hruszka i Marta Sauter wraz ze wszystkimi Partnerami (CWKS "Vęgoria, Urząd Pracy w Węgorzewie, ZSZ w Węgorzewie, ZSO w Węgorzewie, Gimnazjum w Więckach, Gimnazjum przy SOSW w Węgorzewie, Gimnazjum w Węgorzewie, Gimnazjum w ZS w Pozezdrzu  oraz Gimnazjum w ZS w Radziejach) zostali nagrodzeni  - są Laureatami – zwycięzcami  OTK 2014!

Zarząd SDSiZ musiał  przyjąć jakieś kryteria - zatem zwrócono uwagę na:

 

  1. pomysłowość – innowacyjność działań,
  2. wielość i wielowymiarowość działań,
  3. informacje o partnerstwie,
  4. zasięg (informacja o liczbie osób, odbiorze społecznym zrealizowanych przedsięwzięć itp.)
  5. treść raportu.

 

Lista wymienia tylko Liderów, którzy zgłaszali partnerstwa. Kolejność na liście jest alfabetyczna.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy-a Partnerom dziękujemy.


http://www.sdsiz.pl/aktualnosci/33,Wyniki_OTK_2014_.html