Dzień Edukacji Narodowej 2017

Aktualności - Rok 2017/2018

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane przez SOSW w Węgorzewie, odbyły się 13 października 2017  w sali Węgorzewskiego Centrum Kultury.

Za wkład wniesiony w rozwój Edukacji w Powiecie Węgorzewskim i efektywne zarządzanie placówką Nagrody Starosty oraz serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć zawodowych otrzymali: Jolanta Rodzewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Andrzej Raczkowski –Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Waldemar Czapski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Ireneusz Szepietowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

Nagrodę Starosty otrzymała w tym roku również Pani Inga Sztabińska - oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu.

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie Nagrody Dyrektora otrzymały:

Pani Marta Hruszka
- oligofrenopedagog, doradca zawodowy, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu.

Pani Marta Sauter
- pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy

Pani Agnieszka Korzeniecka - psycholog, specjalista tarapii pedagogicznej.
Nagrody dyrektora otrzymali także pracownicy administracji i obsługi - Pani Anetta Butrym i Pan Krzysztof Kulikowski.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję.