„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aktualności - Rok 2017/2018

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

Informujemy, iż wciąż trwają​ prace nad redakcją techniczną i językową ​tego ​materiału. Ze względu na duże zainteresowanie​ Odbiorców, tymczasowo zamieszczamy wersję roboczą. Zawartość merytoryczna książki nie ulegnie zmianie.