Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Aktualności - Rok 2018/2019

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane przez ZSZ w Węgorzewie, odbyły się 12 października 2018  w sali Węgorzewskiego Centrum Kultury.

Za wkład wniesiony w rozwój Edukacji w Powiecie Węgorzewskim i efektywne zarządzanie placówką Nagrody Starosty oraz serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć zawodowych otrzymali: Jolanta Rodzewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Andrzej Raczkowski – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Waldemar Czapski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Ireneusz Szepietowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.
Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie Nagrody Dyrektora otrzymały:


  1. Pani Inga Sztabińska - oligofrenopedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta uzależnień, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu.
  2. Pani Marta Hruszka- oligofrenopedagog, doradca zawodowy, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu.
  3. Pani Marta Sauter - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy, diagnosta i terapeuta SI
  4. Pani Agnieszka Korzeniecka - psycholog, specjalista tarapii pedagogicznej, diagnosta i terapeuta SI


Nagrody dyrektora otrzymali także pracownicy administracji i obsługi - Pani Anetta Butrym i Pan Krzysztof Kulikowski.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję.